REGULAMENT CONCURSURI ONLINE SI TOMBOLE

            Art. 1 Organizator

SC MOSSELLE STAR SRL cu sediul în Cluj-Napoca, Str Soporului, nr 7, Bloc 7,  ap 2, 113, Cluj, CUI: RO37543367, Nr. Inregistrare Registrul Comertului: J12/5615/2021.

Campania se desfăşoară sub imperiul prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanții vor fi înștiintați prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.

             Art. 2 Durata concursului și aria de desfasurare

Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul Romaniei.

             Art. 3 Condițiile de participare

Concursul se desfășoară exclusiv pe Internet, pe site-ul www.mosselle.ro sau pe paginile de Facebook și Instagram MOSSELLE.

Are drept de participare orice vizitator care îndeplinește cumulativ toate condițiile de mai jos:

 • persoană fizica cu cetățenie română și/sau străină cu domiciliul legal sau un drept de sedere legal în România,, care a împlinit

  vârsta de 18 ani la data începerii campaniei;

 • are un cont valabil pe www.facebook.com si www.instagram.com
 • este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată Concursului, în cazul în care este desemnat câștigător al Concursului
 • confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament Oficial și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta
 • participarea la Concurs implică faptul că numele, prenumele, CNP, adresa de mail, textele, fotografiile și orice alte materiale audio-video postate pe site-ul de Concurs de către participanți sau care îi înfățișează pe aceștia, vor putea fi folosite în scop publicitar fără pretenții de ordin patrimonial din partea participanților / câștigătorilor
 • nu pot participa la această promoție:
  • o (i) angajații MOSSELLE și rudele de gradul I ale acestora

   o (ii) soțiile/soții persoanelor menționate la punctele (i) , precum și rudele de gradul I ale acestora și ale persoanelor menționate la punctele (i)

    

   Dreptul de participare la Concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

   Art. 4 Protecția datelor personale

   Prin înscrierea in cadrul prezentului Concurs, fiecare participant isi exprima acordul in mod expres si neechivoc, ca toate datele cu caracter personal sa fie colectate, prelucrate si stocate in baza de date a www.mosselle.ro, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

   Scopul prelucrarii datelor este „analiza statistica si marketing”.

   www.mosselle.ro prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui Concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, campanii de marketing,

   Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, www.mosselle.ro isi indeplineste obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

   Datele cu caracter personal prelucrate in vederea organizarii concursurilor, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de catre si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii Concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate in cadrul Concursului.

   La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui Concurs, www.mosselle.ro nu va transfera aceste date unui alt operator.

   Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii Concursului si desemnarii castigatorilor.

   Art. 5 Mecanismul concursului

   Inscrierea la Concurs se face voluntar, urmand pasii necesari pentru fiecare concurs

   Comentariile postate trebuie sa se faca folosind un limbaj decent, fara expresii obscene si/sau licentioase si sa fie conforme cu solicitarea descrisa mai sus.

   Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge orice comentariu care nu respecta prevederile prezentului mecanism.

   Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru comentariile participantilor.

    

   Art. 6 Premiul concursului

   La finalul Concursului, Organizatorul va oferi premiul/premiile anuntate pe pagina concursului.

   MOSSELLE nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de daune aduse castigătorului sau unor terte persoane, ca urmare sau în legatură cu utilizarea premiului, acestia trebuind sa se adreseze producatorului sau distribuitorului.

    

   Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

   Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti.

   Castigatorii si premiile atribuite vor fi anuntati pe pagina de Concurs disponibila pe site-ul facebook.com sau Instagram sau www.mosselle.ro, in maxim 3 zile lucratoare de la terminarea Concursului.

   Castigatorii vor primi contravaloarea in bani a premiilor oferite (în bani) in cadrul Concursului doar dacă totalul participanților este de minim 50 persoane. Câștigătorii vor primi voucherele anunțate în detaliile Concursurului, indiferent de nr de participanți.

   Premiile revin numai participantilor desemnati castigatori si nu pot fi transmise unor terte persoane.

   Un utilizator poate participa o singura data la Concurs, putand astfel castiga un singur premiu in intervalul de desfasurare a acestui Concurs

   In cadrul Concursului va exista un numar de rezerve pentru cazul in care una dintre persoanele desemnate castigatoare va fi descalificata sau nu isi revendica premiul.

   In cazul in care castigatorii nu trimit printr-un mesaj electronic privat, in intervalul mentionat pe pagina Concursului, informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate / incomplete, premiile se vor se vor oferi urmatoarelor persoane de pe lista de rezerve in ordinea extragerii.

   Daca premiile nu pot fi oferite nici urmatoarelor persoane sau nu este revendicat in conditiile prezentului Regulament de Concurs, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

   Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorului si inmanarii premiului din motive care nu tin de el.

   Castigatorii vor intra in posesia premiilor, prin curier/e-mail, taxele fiind suportate de catre Organizator. Pentru a intra in posesia premiilor castigatorii trebuie sa trimita pe e mail-ul Organizatorului o copie dupa actul de identitate valabil si cu toate datele vizibile si adresa exacta unde doreste sa i se livreze coletul/ adresa de e-mail.

   Art. 8 Informarea publicului

   Regulamentul Oficial („Regulamentul”) este întocmit in conformitate cu legislatia in vigoare şi va fi disponibil în mod gratuit la solicitarea oricărui participant, prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

   Art. 9 Intreruperea concursului

   Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul site-ului.

   Art. 10 Taxe si impozite aferente

   Organizatorul Concursului nu are obligatia de a calcula, retine la sursa si varsa la bugetul de stat cota de 19% aplicata asupra venitului net realizat din premiu, intrucat acesta are un cuantum mai mic decat valoarea sumei neimpozabile de 600 lei, conform art. 77 al.4 din Codul Fiscal al Romaniei.

   Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constand în premiile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile art. 81 alin (1) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

   Art.11. Forta Majora

   11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

   11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

   Art. 12 Litigii

   In cazul unor litigii aparute intre www.mosselle.ro si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.